Η δύναμη του βιολογικού καθαρισμού για την ανανέωση εσωτερικού αυτοκινήτου